Dilimizde bir durumu, bir soruyu olumlu bir şekilde yanıtlamak için evet deriz. Bunun tersi durumlarda ise genellikle hayır kelimesini kullanırız. Fakat hayırın dilimizde yer etmesinin kibarlığımızın da bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz?

Türk dillerinde olumsuz bir yanıt vermek için genellikle yok, yoh gibi ifadeler kullanılır. Hala daha ülkemizin bazı kesimlerinde de diğer Türk devletlerinde de benzer kelimelerin yer aldığını görürüz. Ancak bir kişiyi “yok, değil” diyerek reddetmek ya da bu kişiye olumsuz yanıt vermek bizlere biraz kaba gelmiş olacak ki zamanla yok demek yerine hayırlısı olsun, hayırlara vesile olsun, hayırlısı ise olur, hayırlı değilse olmaz, iyisi olsun, faydalısı olsun anlamlarına gelecek şekilde “hayır”ı kullanmaya başlamışız.

Arapça’da ḫayr kelimesinden dilimize geçmiş olan hayır; iyilik, yararlı, faydalı anlamlarına gelir. Hayır ile kurulmuş birçok deyim ve atasözü barındırır dilimiz: hayırla anmak, hayrı dokunmak, hayır işlemek, hayrını görmek, hayır beklemek, hayır dile komşuna hayır gele başına ve dahası. Belki bundan sonra günlük hayatta bu kelimeyi kullanırken kelimenin asıl anlamına daha fazla dikkat eder, aslında hayır derken bile nasıl kibar bir dil kullandığımızın farkına vararak konuşuruz.