Bahçe sularken, araba yıkarken kullandığımız hortumların ucunu sıktığımızda ya da ağzının bir kısmını parmağımızla kapattığımızda suyun daha hızlı çıktığını görürüz. Arabayı daha tazyikli bir suyla yıkamak ya da bahçede daha uzak alanları sulamak için bu yöntemi kullanırız. Peki hortumun ucunu sıkmak neden suyun daha tazyikli çıkmasını sağlar?

Konunun kısa açıklaması aslında oldukça basit: kontrollü bir hacime girenler ile çıkanların eşit olma zorunluluğu.

Uzun ve daha teknik açıklaması ise şu. Hortumu bağlayıp suyu açtığınız zaman birim zamanda akan su miktarı yani suyun hacimsel debisi sabittir. Hacimsel debiyi hesaplarken hortumun kesit alanı ile suyun hızı çarpılır. Formülle açıklamasını yapalım. Formülleri daha basit bir hale getirebilmek için okullarda hep yaptığımız gibi ifadelere bazı harfler verelim. Formüllerimizde Q, hacimsel debiyi yani birim zamanda geçen suyun hacmini ifade etsin. A, hortumun kesit alanını göstersin, hortumun normal kesit alanı A1, parmağımızla sıktığımız ucunun kesit alanı ise A2 olsun. Suyun hızını ise formüllerimizde V (V1 ve V2) olarak ifade edelim.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi kaynağından birim zamanda gelen su miktarı sabit olacak, yani Q değişmeyecek. O zaman hortumun normal kısmında, Q = A1 x V1 olacaktır, bunu bir yere yazalım.

Hortumun ucunu sıktığımızda ise kesit alanını azaltmış oluruz. Yeni alanımız A2 ki bu alan A1’den daha küçük. Yeni durumda Q = A2 x V2 eşitliği sağlanmış oldu. Bir önceki denklemle birleştirdiğimizde A1 ile V1’in çarpımının A2 ile V2’nin çarpımına eşit olduğunu görürüz. Denklemde ufak bir değişiklikle elimizdeki denklem şu hale gelir:

A2, A1’den küçük olduğuna göre eşitlik, hortumdan çıkış hızının da hortumun normal kesitindeki hızından daha fazla olmasını gerektirir. Yani V2, V1’den daha büyük olur. Sonuç olarak hortumun ucunu sıkıp ya da hortumun çıkış ağzının bir kısmını parmağımızla kapatıp kesit alanını azaltmamız suyun akış hızının artmasına, suyun daha tazyikli çıkmasına sebep olur.