1878 yılında Belçikalı bilim insanı Victor D’Hondt tarafından tasarlanmış ve 1961 Anayasası ile ülkemizde uygulanmakta olan oranlı temsil hesaplama sistemidir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim bölgeleri için belirlenen milletvekili sayısına ulaşana kadar partilerin aldıkları oyların sırasıyla 1, 2, 3, 4 gibi rakamlara bölünmesi ile her bölme işlemi sonrası en çok oya sahip olan partinin 1 aday hakkı kazandığı sistemdir. Sırasıyla bölme işlemi her bölme işleminin değerlendirmesinde en çok oyu olan parti için yapılmaktadır. İsterseniz biraz daha detaylarını birer örnekleme ile inceleyelim.

Örneğin bir seçim bölgesi için 4 adet milletvekili Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmiş olsun ve bu bölgedeki parti sayımızı da 4 olarak aşağıdaki tablodaki gibi  belirleyelim.

İkinci vekili seçiminde yeni durumda en yüksek oya sahip parti olan DEF partisi 2.vekili çıkarır ve DEF partisinin oyu 2’ye bölünür. Diğer partilerin oy sayıları olduğu gibi taşınır.

Son vekil seçiminde  JKL partisi en yüksek oya sahip olduğundan son vekili de JKL partisi çıkararak seçim sonlandırılır.

İlk bölme işleminde ABC  partisi en çok oyu aldığı için 1 vekil hakkı partinin olur ve partinin oyu 2’ye bölünerek 2.vekil için tekrar değerlendirme yapılır. Vekil çıkarmayan partilerin oyları 2. Vekil için olduğu gibi taşınır.

3.Vekilin seçiminde görüleceği üzerine bu sefer en çok oy alan parti tekrardan ABC partisidir. 3. Vekil de ABC partisinden olacaktır. Partinin oyu 3’e bölünür ve diğer partilerin oyları son vekil seçimi için olduğu gibi tekrardan seçilir.

Sonuç olarak 4 millet vekilinin dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşir.

ABC partisi          =              2 millet vekili
DEF partisi          =              1 millet vekili
JKL partisi            =             1 millet vekili