Genellikle birini, bir kişinin gücünü, etkisini küçümsemek için kullanılan bir deyimdir: “Ateş olsa(n) cirmi(n) kadar yer yakar(sın)”. Bu deyimde geçen “cirim” kelimesinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Bu deyimin halk arasında farklı kullanımları da vardır. Cirmin kadar yer yakarsın dışında cirim yerine cürüm kelimesinin de kullanıldığı, cürmün kadar yer yakarsın denildiğini de duyarsınız. Fakat deyimin cürüm ile kullanılışı aslında yanlıştı, doğru olan başlıkta yazıldığı şeklidir.

Cirim, Arapça’da cirm kelimesinden dilimize geçmiş bir isimdir. Anlamı hacim, bir cismin kapladığı alan, bir başka deyişle oylumdur. Cirim kelimesinin içerisinde geçtiği, “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar” deyimi de bir kişinin ateş bile olsa çevresine ya da bir başkasına fazla zarar veremeyeceğini, ancak kapladığı hacim kadar bir alanı yakabileceğini ifade eder.